Video ve Podcastler

POSTMODERN İNTİHARLAR

İnsan yaşamını diğer canlıların hayatından ayıran temel ögelerin neler olabileceği felsefe tarihi boyunca araştırılmıştır. Ancak insan, "döneminin insanı" olmak özelliğiyle her türlü genelleme ve kavramsallaştırmanın dışında tarihsel örneklerle karşımıza farklı biçimlerde çıkar. Doğumundan ölümüne insanlaşma serüvenini tamamlamak isteyen bizlerin nasıl birer insan olacağı modern düşünce ile postmodern düşünce arasında farklı tanımlamalarla karşılanır. Modern sonrası düşünce öncelikle bu sıradışı bakış açısını temellendirmekle uğraşır. Her bir tek durumun kendi iç dinamikleri ile anlaşılabileceği savını hermeneutik biçimde savunur. Her başlangıç yeni bir başka başlangıcı imler. Böylelikle postmodern doğumlarımız post-modern ölümlerle yer değiştirir. Yaşam nasıl ölececeğimizin muhasebesinden başka bir şey değildir.

PANDEMİ SONRASINDA DÜNYAYA FELSEFEYLE BAKMAK

Hepimiz zorlu bir sürecin tam ortasında olup bitenlere şahit olmaktayız. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve insanları etkisine altına alan bir virüs ile mücadele içerisindeyiz. İnsandan insana kolayca geçebilen ve oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren bu virüs belki de tüm insanlığın yeniden yapılanmasına ve mevcut değerlerin sarsılmasına neden olacak. Pandemi sonrasında dünyamızın ne gibi bir durumda olacağı her insan için elbette merak konusu. Felsefi bir göz ile pandemi sonra dünyanın genel durumunu hakkında tartıştığımız konferans...

Varoluşçuluk Nedir?

Prof. Dr. Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile "20. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk" adı altında verdiği seminerde Jean-Paul Sartre bağlamında "Varoluşçuluk" felsefesini anlatıyor. ...20'nci yüzyılın 'anlam' arayışında belki de en ilgi çekici söylemini oluşturan, ancak kökenleri çok daha eskilere dayanan varoluşçuluk akımının Jean Paul Sartre felsefesi açısından konu edileceği bu oturumda varoluşçu düşüncenin izinde özgürlük, başkası, anlam, otantisite, gerçeklik, tutku, sorumluluk vb. gibi kavramlar sorgulanacaktır. Bu sorgulama katılımcıların da katkılarıyla dönemin edebiyat ve sanat yapıtları üzerinden gerçekleştirilecektir...

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE FELSEFE HAKKI​

Söyleşide, doğal eleştirel düşüncenin felsefe hakkını kullanmanın en doğrudan yolu olduğu üzerine tartışarak, felsefe hakkının kullanımı ve eleştirel düşünce ilişkisini kapitalizm sonrasındaki dinamiklere getirdik. Ayn Rand’ın egoizm felsefesi ve felsefe hakkının kullanımında felsefenin doğallığına verdiği öncelik kılavuzumuz oldu.

PANDEMİ GÜNLERİNDE FELSEFİ DANIŞMANLIK 

Felsefi Danışmanlık diğer danışmanlık türlerinden nasıl farklılaşır? Hayatımıza felsefe girdiğinde hayatımız nasıl ve neden değişir? Felsefi danışmanlığa ilişkin kimi soruları pandemi günlerindeki zihin ve duygu durumlarımız çerçevesinde konuşuyoruz.

DÖNÜŞEN BİREY VE YAŞAM

Söyleşide, XXXXXXX

XXXXXX

XXXX

Franfurt Okulu ve Eleştirel Teori

Prof. Dr. Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile "20. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk" adı altında verdiği seminerde Frankfurt Okulu bağlamında "Eleştirel Teori" isimli felsefi yaklaşımını anlatıyor. ...20'nci yüzyıl felsefesindeki “anlam” arayışının bugünkü sosyal bilimler metodolojisi ile kültür çalışmaları üzerindeki etkilerini anlamak için eleştirel teorinin dinamiklerine bir yolculuk yapacağız. Günümüz dünyasını daha özgürce anlamak için Horkheimer ve Adorno’nun iletişim, politik bilinç, insan ve kültür açıklamaları bu oturumda disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacaktır...

Varoluşçuluk Nedir? (Soru ve Cevaplar)

Prof. Dr. Güncel Önkal, Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile "20. Yüzyılda Felsefeye Yolculuk" adı altında verdiği seminerde "Varoluşçuluk" ile ilgili soruları yanıtlıyor. ...20'nci yüzyılın 'anlam' arayışında belki de en ilgi çekici söylemini oluşturan, ancak kökenleri çok daha eskilere dayanan varoluşçuluk akımının Jean Paul Sartre felsefesi açısından konu edileceği bu oturumda varoluşçu düşüncenin izinde özgürlük, başkası, anlam, otantisite, gerçeklik, tutku, sorumluluk vb. gibi kavramlar sorgulanacaktır. Bu sorgulama katılımcıların da katkılarıyla dönemin edebiyat ve sanat yapıtları üzerinden gerçekleştirilecektir...

Özne 3.0 (Yapay Zeka Destekli Özneye Geçiş)

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "Teknoloji ve Felsefe" isimli seminer dizisi kapsamında konuşan Prof. Dr. Güncel Önkal, "Özne 3.0" ismini verdiği günümüz insanın özeliklerini, kendinden önce tarih sahnesine çıkmış "Özne.2.0" ve "Özne 1.0" versiyonlarıyla karşılaştırarak, felsefi açıdan inceliyor. Güncel Önkal ayrıca söyleşi sırasında, yapay zeka Siri ile kısa bir konuşma yaparak, dinleyicilerle deneyimini paylaşıyor.

Eleştirel Düşünce ve Felsefe Hakkı  1/2

Söyleşide, doğal eleştirel düşüncenin felsefe hakkını kullanmanın en doğrudan yolu olduğu üzerine tartışarak, felsefe hakkının kullanımı ve eleştirel düşünce ilişkisini kapitalizm sonrasındaki dinamiklere getirdik. Ayn Rand’ın egoizm felsefesi ve felsefe hakkının kullanımında felsefenin doğallığına verdiği öncelik kılavuzumuz oldu.

Eleştirel Düşünce ve Felsefe

Hakkı 2/2

Söyleşide, doğal eleştirel düşüncenin felsefe hakkını kullanmanın en doğrudan yolu olduğu üzerine tartışarak, felsefe hakkının kullanımı ve eleştirel düşünce ilişkisini kapitalizm sonrasındaki dinamiklere getirdik. Ayn Rand’ın egoizm felsefesi ve felsefe hakkının kullanımında felsefenin doğallığına verdiği öncelik kılavuzumuz oldu.

Bunalım dönemlerinde felsefi danışmanlık

 Prof. Dr. Güncel Önkal, bunalım döneminde felsefi danışmanlığı değerlendiriyor.

Yaşamın Trajik Duygusu

Hayatın içerisinde yaşam biçimleri olarak kendisini gösteren yaşantılarımız. Bir yanda kendilik deneyimi, kendi yaşantımızın duygu ve düşünceleri diğer yanda yaşama ilişkin çıkarımlarımız ve hayatta kalmanın bilinci. Bu çelişkiler içerisinde yaşamın trajik duygusunu açıklayan Miguel de Unamuno’nun aynı adlı eserinden hareketle hayatın anlamı, yaşamda tercih, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramlara nasıl yaklaştığının ele alındığı bu konuşmada varoluşçu felsefenin ışığında bir yaşama felsefesi sunumu yapılmaktadır. Somut yaşantının soyut hayat karşısındaki üstünlüğünden söz edilebilir mi? İnsanın önceden belirlenen bir özü yoktur ve insanın anlam arayışı hayat boyunca sürer. Yaşamı anlamlandırmanın yolu ister istemez yaşamın trajik duygusundan geçer.

Sanal Kütüphane 4-

Felsefe eğitimi üzerine

Maltepe Üniversitesi Mentorları ve alanında uzmanlaşmış başarılı isimlerle yapılan röportajlar ile Sanal Kütüphane öğrenmeye meraklı gençler için sürekli güncellenen içeriği ile istanbulmektup.com sitesinde...

HALK TV | İNANÇ VE YAŞAM

Doğru Tercih - NTV

Prof. Dr. Güncel Önkal

Yolun Başındayken

Toplum Bilimlerinde iş imkanları neler?

Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmetler bölümleri hakkında genel bilgiler.

Felsefe Söyleşileri 15 

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Felsefe Söyleşileri'nde Prof. Dr. Güncel ÖNKAL konuşuyor.

Covid19 sonrası yeni bir dünya mı?

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL, Covid-19 sonrası yeni dünyayı değerlendiriyor.

Yaşadığımız kentler bizleri nasıl etkiliyor?

Yaşadığımız kentler bizleri nasıl etkiliyor?

Prof. Dr. Güncel Önkal, merak ettiğimiz soruların yanıtlarını veriyor.

düşzamanı - b005:

"anadolu doğa bilimcileri"

"düşzamanı" beşinci bölümüyle sizlerle... Eser Coşkun ve Semih Eser, "Anadolu Doğa Bilimcileri" konusunu, uzun yıllar içinde ve çeşitli kaynaklardan sentezledikleri bilgiler ışığında ve nesnel bir bakış açısıyla irdeliyorlar... Anadolu’da doğup büyümüş olmak, bu topraklarda yaşamak neden çoğumuzun farkında olmadığı bir ayrıcalık? Hellen, Grek, İyon, Yunan sözcükleri arasında ne farklar var? Birçok bilimin ve felsefenin beşiği neden Anadolu? Miletos'lu Thales, Anaksimandros, Demokritos, Leukippos, Hippodamos ve Hekateus, Knidos'lu Sostratos, Praksiteles, Eudoksos ve Ktesias, Efessos'lu Herakleitos, Klazomenai'li Anaksagoras, Halikarnassos'lu Herodotos ve Artemisia, Perge'li Plancia Magna, Smyrna'lı Homeros, Pergamon'lu Galenos, Priene'li Bias, Kos'lu Hippokrates, Samusata'lı Lukianos, Amasia'lı Strabon ve Sinope'li Diogenes kimlerdir? Memleketleri olarak anılan ya da yaşayıp, alanlarında eserler verdikleri yerler, bugün Anadolu'daki hangi yerleşim merkezleridir? "Mavi Anadoluculuk" akımı nedir? Halikarnas Balıkçısı ne yapmış; neyi hedeflemiştir? Medeniyetin olduğu kadar bilimin ve felsefenin de beşiği olan Anadolu dile geliyor...

Felsefe Söyleşileri 15

 Kent Katmanları: Ayrılıklar ve Aykırılıklar

Web TV Canlı Yayınınında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ni Konuşuyoruz.

HALK TV

İNANÇ VE YAŞAM

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ni konuşuyoruz

Maltepe Üniversitesi Mentorları ve alanında uzmanlaşmış başarılı isimlerle yapılan röportajlar ile Sanal Kütüphane öğrenmeye meraklı gençler için sürekli güncellenen içeriği ile istanbulmektup.com sitesinde...