Kim olduğunu mu merak ediyorsun, felsefe oku.
Hayatın anlamını mı kavramak istiyorsun,

felsefe oku.
Kendini ve dünyayı değiştirmek mi istiyorsun,

felsefe oku.
 

Prof. Dr. Güncel ÖNKAL (2).png
  • Twitter
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Merakınız yakında gidecek!

Ajandam

Atölye

İnsan Bilimlerinde Felsefi Sorunlar

10-17-24 Kasım ve 1 Aralık
20:30-22:00

www.sosyalbilimler.org
Felsefe Kampı
Şile

Yeşil Felsefe: Çevre ve Ekoloji

26-28 Kasım 2021


 
Konuşma

Sanat Felsefesinde Yeni Tartışmalar

22 Kasım 2021
13:00 

Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi 
Konuşma

Dünya Felsefe Günü Lise Felsefe Öğretmenleri Platformu

25 Kasım 2021
19:00 

 
Atölye

Felsefe Hayatımızı Nasıl Değiştirir?

6-13-20-27 Aralık 2021

Koç Vakfı Okulları Platformu
Konuşma

İnsan Bilimlerinde Yöntemsel ve Eleştirel Kullanımı Bakımından Kültür

Türkiye Felsefe Kurumu 33.İstanbul Semineri

16-17 Aralık 2021


 
Konuşma

Uluslararası Start-Up Zirvesi
İstanbul 

26-28 Mayıs 2022 


 

Videolarım

POSTMODERN İNTİHARLAR

İnsan yaşamını diğer canlıların hayatından ayıran temel ögelerin neler olabileceği felsefe tarihi boyunca araştırılmıştır. Ancak insan, "döneminin insanı" olmak özelliğiyle her türlü genelleme ve kavramsallaştırmanın dışında tarihsel örneklerle karşımıza farklı biçimlerde çıkar. Doğumundan ölümüne insanlaşma serüvenini tamamlamak isteyen bizlerin nasıl birer insan olacağı modern düşünce ile postmodern düşünce arasında farklı tanımlamalarla karşılanır. Modern sonrası düşünce öncelikle bu sıradışı bakış açısını temellendirmekle uğraşır. Her bir tek durumun kendi iç dinamikleri ile anlaşılabileceği savını hermeneutik biçimde savunur. Her başlangıç yeni bir başka başlangıcı imler. Böylelikle postmodern doğumlarımız post-modern ölümlerle yer değiştirir. Yaşam nasıl ölececeğimizin muhasebesinden başka bir şey değildir.

PANDEMİ GÜNLERİNDE FELSEFİ DANIŞMANLIK 

Felsefi Danışmanlık diğer danışmanlık türlerinden nasıl farklılaşır? Hayatımıza felsefe girdiğinde hayatımız nasıl ve neden değişir? Felsefi danışmanlığa ilişkin kimi soruları pandemi günlerindeki zihin ve duygu durumlarımız çerçevesinde konuşuyoruz.

DÖNÜŞEN BİREY VE YAŞAM

Söyleşide, XXXXXXX

XXXXXX

XXXX